Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach sklepu internetowego https://mojaalzacja.pl/sklep/ przez Izabelę Rabehanta prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Love For France”, 20 rue de l’Oranger 68260 Kingersheim, France, SIRET: 83149190700018.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

§ 2

Dane osobowe

§ 3

Pliki cookies

§ 4

Logi serwera